Kredyty i pożyczki

pomoc w kredycieKredyt bankowy, jest jednym ze sposobów „pożyczenia” pieniędzy od banku na określonych wcześniej zasadach. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, pomiędzy dwoma stronami – bankiem, oraz kredytobiorcą (firmą lub osobą cywilną).

Bank w umowie, zobowiązuje się do udzielenia pożyczki na konkretny cel, w ustalonej wcześniej kwocie, natomiast druga ze stron, kredytobiorca ustala, że będzie wykorzystywać fundusze zgodnie z przeznaczeniem, oraz zwróci ustaloną wcześniej kwotę, z doliczonymi do niej odsetkami.

Polskie prawo wyróżnia trzy cechy jakimi charakteryzuje się kredyt bankowy: terminowość, oprocentowanie, oraz zwrotność.

Etapy podczas zaciągania kredytu bankowego

W przypadku brania pożyczek, sprawa jest prosta, bardzo często nie musimy mieć nawet zaświadczenia o zarobkach, zamiast tego wystarczy jedynie dowód osobisty. W kredytach, sprawa się komplikuje, ponieważ musimy spełnić szereg wymogów, zanim podpiszemy finalną umowę.

Pierwszym krokiem, jaki musimy podjąć jest złożenie wniosku o przyznanie nam kredytu, w takim dokumencie zawierać się musi: kwota i cel na jaki przeznaczony ma być kredyt, okres kredytowania oraz terminy spłaty, a także informacje o tym, czy mamy zaciągnięte inne kredyty, oraz proponowane przez nas formy zabezpieczenia kredytu. W kolejnym kroku, zostanie przeprowadzona tzw. „analiza zdolności kredytowej”. W zależności od tego, czy kredytobiorcą jest osoba fizyczna, lub osoba prawna, przebiega to inaczej. W pierwszym przypadku sprawdzane są nasze dochody, informacje o zatrudnieniu i innych zaciągniętych kredytach, w drugim natomiast, bank sprawdza czy przedstawione przez nas informacje są wiarygodne, czy jesteśmy wypłacalni i ocenia naszą płynność finansową. Jeśli analiza finansowa wypada pomyślnie, bank podejmuje decyzje o podpisaniu umowy. Po tym nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wykorzystanie kredytu na zasadach, jakie ustaliśmy wcześniej z bankiem.

Sposoby zabezpieczenia kredytu

W niektórych przypadkach, kredytobiorcy zaciągają kredyty na naprawdę duże kwoty. Nic więc dziwnego, że banki dbają o to, aby każdy kredyt był dobrze zabezpieczony. Tym bardziej, że są do tego zobowiązane na podstawie prawa bankowego, które sprawia, że przed podpisaniem umowy kredytowej, bank musi sprawdzić zdolność kredytową osoby, której kredyt ma zostać udzielony, a na podstawie tego określone mają być sposoby zabezpieczenia tego kredytu. Najpopularniejszymi formami zabezpieczenia kredytów przez banki są: zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, poręczenie, weksel, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, blokada środków na rachunku bankowym itp. Bank może stosować jeden, lub kilka zabezpieczeń łącznie, uzależnione jest to przede wszystkim od możliwości zarobkowych kredytobiorcy i jego wiarygodności, ale także od wysokości i sposobu spłaty kredytu.

 

Kredyty, a pożyczki

Wspomniane już wcześniej pożyczki, są dobrym rozwiązaniem, jeśli nagle znajdujemy się w potrzebie zdobycia stosunkowo niewielkiej kwoty pieniędzy – mała ilość formalności i krótki okres spłaty sprawia, że jest to idealne rozwiązanie. Kredyty bankowe, to sprawa poważniejsza, dlatego wymaga więcej zachodu, a osoba, bez pełnej zdolności kredytowej, kredytu po prostu nie otrzyma.

 

5 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *