Kredyty inwestycyjne de minimis

pieniadze na inwestycjePrzedsiębiorstwa potrzebują zewnętrznych źródeł kredytowania na ogół z dwóch powodów – na bieżącą działalność w celu utrzymania płynności finansowej lub na inwestycje.

Jeśli chodzi o inwestycje, to dotąd ważnym czynnikiem wspierającym były fundusze unijne, jednak po wyczerpaniu obecnej perspektywy budżetowej musi nastąpić w tej dziedzinie czasowy zastój, zanim zostaną wdrożone nowe programy.

Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa mogły i korzystały z unijnego wsparcia. W wielu przypadkach firmom nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z oferty banków w zakresie kredytów inwestycyjnych, a jest ona dość znacząca i zróżnicowana.

Oprócz kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstwa mają do dyspozycji kredyty obrotowe, pomocne w prowadzeniu działalności bieżącej, kredyt na rachunku firmowym czy linię kredytową prowadzoną na osobnym rachunku.

Kredyt inwestycyjny jest szczególnym rodzajem kredytu bankowego, który ma za zadanie finansowanie określonych przedsięwzięć zmierzających do powiększania wartości majątku firmy.

Inwestycje nie muszą mieć charakteru wyłącznie materialnego, chociaż jest to najczęstsza forma inwestowania, mogą bowiem polegać na zakupie patentów, licencji czy koncesji, bywają także inwestycje o charakterze czysto finansowym – w postaci zakupu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach giełdowych.

Często wykorzystuje się taką formę kredytowania do zakupu lub budowy nieruchomości, magazynów, hal produkcyjnych, również środków transportu, modernizacji parku maszynowego, wreszcie inwestycji w nowe technologie. Co ważne, taki kredyt inwestycyjny na wdrożenie nowej technologii można spłacać przy pomocy wsparcia ze strony państwa. Kredytu udziela bank, ale swoistą premię technologiczną, pochodzącą ze środków unijnych, dopłaca Bank Gospodarstwa Krajowego, tak przynajmniej odbywało się to dotychczas.

Kredyt inwestycyjny znajduje na ogół zastosowanie w przypadku przedsięwzięć bardzo kosztownych w skali danej firmy i z tego względu jest zazwyczaj udzielany na średni lub długi termin. Uzyskanie tego rodzaju kredytu oznacza konieczność przedstawienia określonej dokumentacji finansowej, między innymi dokumentów rejestrowych i finansowych przedsiębiorstwa, zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego, dokumentów związanych z proponowanym przez kredytobiorcę rodzajem zabezpieczenia, a więc dla przykładu, jeśli zabezpieczeniem ma być hipoteka na nieruchomości, potrzebny będzie akt własności, odpis z księgi wieczystej, operat szacunkowy i inne. Oprócz tego banki często wymagają zaprezentowania biznesplanu samej inwestycji, a dodatkowym warunkiem udzielenia kredytu jest też często wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości inwestycji.

Trzeba również nadmienić, że w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw działa od 2013 roku rządowy program linii gwarancyjnej de minimis także jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny.

Gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, co stanowi istotną pomoc w uzyskaniu kredytu bankowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *