Kredyt hipoteczny a kredyt mieszkaniowy

kredyt hipotecznyJedną z najpopularniejszych form kredytowania bankowego jest kredyt hipoteczny. Często używa się tego określenia zamiennie z określeniem „kredyt mieszkaniowy”, tymczasem oba pojęcia oznaczają jednak nieco inny rodzaj finansowania.

 

Kredyt hipoteczny jest pojęciem szerszym, oznacza długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe. Obejmuje swoim zakresem nie tylko kredyt mieszkaniowy, czyli udzielany na zakup mieszkania, domu, budowę, zakup działki budowlanej, ale także kredyt konsolidacyjny, kredyt pod budownictwo komercyjne, czy pożyczkę hipoteczną. Tak więc, mówiąc o kredycie hipotecznym, mamy na myśli przede wszystkim sposób jego zabezpieczenia, nie cel, ten bowiem może być różny, natomiast mieszkaniowy jest kredytem celowym, o konkretnym przeznaczeniu. Zdarza się też, że pożyczka na zakup mieszkania nie jest zabezpieczana poprzez hipotekę, ale w inny sposób, na przykład papierami wartościowymi i dodatkowo cesją praw z polisy na życie.

W każdym razie każda z tych form kredytowania oznacza na ogół długoletnie zobowiązanie finansowe, przeciętnie 25, 30 lat, dlatego warto starannie rozważyć tego rodzaju decyzję i przemyśleć wybór instytucji finansowej, która będzie kredytować naszą nieruchomość. Z wyborem łączy się konieczność dokonania przeglądu co najmniej kilku ofert, propozycje poszczególnych banków w tej dziedzinie mogą się bowiem niekiedy dość znacznie różnić. Istnieje oczywiście możliwość skorzystania z dostępnych na szeroką skalę w internecie wszelkiego rodzaju rankingów i porównywarek ofert, bądź zwrócenia się o pomoc do doradcy finansowego specjalizującego się w tych kwestiach, co podnosi nieco koszty, ale jest z pewnością rozsądnym rozwiązaniem. Specjalista dokonuje wtedy za nas przeglądu ofert i znając nasze potrzeby i możliwości finansowe, zaproponuje optymalne rozwiązanie, jego pomoc może się też okazać bardzo przydatna w gromadzeniu stosownej dokumentacji i przeprowadzeniu całej procedury.

 
Jeżeli jednak postanowimy uporać się z tym samodzielnie, w pierwszym rzędzie należałoby określić oczekiwane warunki kredytu, to jest jego wysokość z uwzględnieniem wkładu własnego, który w 2014 wynosi minimum 5%, a w kolejnych latach będzie wzrastał do 10, 15 i 20% w 2017 roku. Dalej trzeba zdecydować o długości okresu kredytowania, rodzaju rat i ewentualnie rodzaju waluty, chociaż ta możliwość jest obecnie bardzo ograniczona, bowiem nie ma już kredytów we frankach szwajcarskich, a kredyt w obcej walucie jest dostępny wyłącznie dla osób, które uzyskują dochody w innych niż polskie złote środkach płatniczych. Dopiero po zdefiniowaniu wstępnych założeń powinno się przystąpić do analizy poszczególnych ofert, pod kątem określonych priorytetów. W każdym przypadku powinniśmy, obliczając wysokość raty, uwzględnić wszystkie koszty, czyli prowizję, marżę, ubezpieczenie i uwzględnić potencjalne przyszłe obciążenia finansowe, na przykład opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *